Světový týden respektu k porodu

 

Světový týden respektu k porodu vyhlašuje každoročně AFAR – Frankofonní aliance za respektovaný porod.

Cílem je upozornit na celospolečenský dosah fenoménu porodu a napomoci prosazování nejnovějších výsledků vědeckých výzkumů do porodnické praxe.

HAM pořádá každoročně informační festival pro nastávající rodiče již od roku 2006.

Jedná se o sedmidenní maraton přednášek, diskusí, filmových projekcí a workshopů na téma porod, těhotenství, péče o děti, ekologie. Součástí festivalu je vzdělávací expozice porodních pomůcek a zároveň HOMO ECOLOGICUS – expozice přírodě i člověku šetrných prostředků použitelných v těhotenství, při porodu a v péči o děti. Též nabízíme úspěšně vzdělávací program pro žáky/žákyně ZŠ a studentky/studenty SŠ. Každoročně navštíví námi pořádaný festival kolem 2000 lidí. Prostřednictvím připojených mateřských center a dalších spolupracujících organizací, které připravují vlastní program,  jde o akci s celorepublikovým dosahem.

Festival má vlastní webové stránky www.respektkporodu.cz.