Semináře

 

Diskuze v mateřských centrech CESTY KE SPOKOJENÉMU PORODU

Všem mateřským centrům i dalším organizacím nabízíme setkání, jehož součástí je projekce dokumentárního filmu o normálním, přirozeném porodu a diskuse na toto téma. Nabízíme své zkušenosti z návštěv českých porodnic, zprostředkování pohledu na praxi v zahraničí, seznámení s výsledky vědeckých výzkumů, inspiraci pro sestavování porodních plánů a přání.

Pokud máte o setkání zájem, hlaste se, prosím, na e-mailové adrese ham@iham.cz nebo telefonicky na čísle 776 465 486 (minimálně s měsíčním předstihem).

Pro každou účastnici/účastníka jsme vytvořili novou informativní brožurku Cesty ke spokojenému porodu.
Doba trvání: ideálně 2 – 3 hodiny

Cena 1.500 Kč