Těhotenství

Těhotenství není nemoc, je ale dobré jeho průběh sledovat a docházet do těhotenské poradny. Pokud vaše těhotenství probíhá normálně a jste zdravá, můžete si vybrat péči gynekologa či gynekoložky nebo porodní asistentky. Z odborného hlediska není nutné absolvovat při každé kontrole vyšetření ultrazvukem ani vnitřní vyšetření. Základní prenatální péče, vhodná pro každou zdravou ženu, sestává z kontroly hmotnosti, tlaku krve, vyšetření ranní moči a měření a pohmatu břicha, sledování, zda se u ženy neobjeví otoky.

Porodní asistentka je podle definice Světové zdravotnické organizace vysokoškolsky vzdělaná zdravotnice, která poskytuje odbornou předporodní péči včetně rozpoznání a léčby vybraných komplikací či jejich doporučení ke specializované péči. Mimoto je vyškolená pro péči o zdravé dítě od jeho narození do věku dvou měsíců včetně laktačního poradenství. Aktuální zahraniční výzkumy ukazují, že pokud je dobře vypracován systém identifikace případného rizika a také systém předávání rizikových žen do péče lékařů, je pro zdravou ženu kontinuální péče porodní asistentky tou nejvhodnější a nejbezpečnější.

V ideálním případě by měli být gynekolog a porodní asistentka spolupracujícími partnery. Porodní asistentka může v průběhu těhotenství pečovat o zdravé těhotné ženy. Lékaře by žena navštěvovala v rámci odborných vyšetření (například ultrazvukové vyšetření) a byla by k němu odeslána porodní asistentkou v případě odhalení rizikových faktorů (vysoký tlak, otoky, hrozící předčasný porod a další).

Ať už si pro péči v těhotenství vyberete lékaře, lékařku či porodní asistentku, měla by to být osoba, které důvěřujete a která nevystupuje proti vám nijak direktivně. Měla byste mít možnost otevřeně mluvit o vašich představách ohledně péče, bez zábran klást případné otázky a svěřovat se s těhotenskými obtížemi.

V neposlední řadě doporučujeme v těhotenství nekouřit ani nepít alkohol, nebo to alespoň co nejvíce omezit. Alkohol je pro dítě daleko škodlivější než drogy a cigarety (i když ty samozřejmě škodí také).

 

Osobitý a přesný pohled na rutinu vyšetření v těhotenství najdete na zajímavém blogu zde.