Péče v průběhu normálního porodu: praktická příručka, WHO, 1999

Obsah

1 Úvod
1.1 Předmluva
1.2 Východiska
1.3 Úloha rizika v péči o těhotnou ženu
1.4 Definice normálního porodu
1.5 Cíl péče při normálním porodu, úloha poskytovatele péče
1.6 Poskytovatel péče při normálním porodu
2 Obecné aspekty péče při porodu
2.1 Zhodnocení tělesného a duševního stavu ženy v první době porodní
2.2 Rutinní postupy
2.3 Výživa
2.4 Místo porodu
2.5 Podpora při porodu
2.6 Porodní bolesti
2.6.1 Nefarmakologické metody mírnění bolesti
2.6.2 Farmakologické mírnění porodních bolestí
2.7 Monitorování plodu v první době porodní
2.7.1 Kontrola plodové vody
2.7.2 Monitorování srdeční frekvence plodu
2.7.3 Vyšetření kůže na temeni hlavy plodu
2.7.4 Srovnání auskultace (vyšetření poslechem) a elektronického monitorování plodu
2.8 Čistota
3 Péče v první době porodní
3.1 Určení počátku porodu
3.2 Poloha a pohyb během první doby porodní
3.3 Vaginální vyšetření
3.4 Monitorování vývoje porodu
3.5 Prevence prodlouženého porodu
3.5.1 Časná amniotomie (protržení vaku blan)
3.5.2 Intravenózní (nitrožilní) infúze oxytocinu
3.5.3 Intramuskulární (nitrosvalová) aplikace oxytocinu
4 Péče v druhé době porodní
4.1 Fyziologické procesy
4.2 Počátek druhé doby porodní
4.3 Zahájení tlačení v druhé době porodní
4.4 Postup při tlačení v druhé době porodní
4.5 Trvání druhé doby porodní
4.6 Poloha matky v druhé době porodní
4.7 Péče o perineum (hráz)
4.7.1 Ochrana perinea při porodu
4.7.2 Perineální trhlina a episiotomie (nástřih hráze)
5 Péče v třetí době porodní
5.1 Rizika třetí doby porodní
5.2 Profylaktické užívání uterotonik
5.3 Kontrolovaný tah za pupeční šňůru
5.4 Srovnání aktivního vedení porodu s vyčkávacím přístupem ve třetí době porodní
5.5 Vhodný čas pro podvázání pupeční šňůry
5.6 Poporodní péče o novorozence
5.7 Péče o matku po vypuzení placenty
6 Klasifikace praktik, které se využívají při normálním porodu
6.1 Praktiky, které jsou jednoznačně prospěšné a které by měly být podporovány
6.2 Praktiky, které jsou jednoznačně škodlivé nebo neefektivní a které by měly být eliminovány
6.3 Praktiky, které nelze jednoznačně doporučit, protože neexistuje dostatek důkazů o jejich prospěšnosti, a které by měly být aplikovány jen po zralé úvaze až do doby, než je další výzkum objasní
6.4 Praktiky, které se často používají nevhodně
7 Literatura
8 Seznam účastníků