Tiskové zprávy

Tisková zpráva Hnutí za aktivní mateřství 11. května 2018: Aby ženy mohly rodit jako vévodkyně

Od 14. do 20. května proběhne Světový týden respektu k porodu. Hnutí za aktivní mateřství pořádá již tradiční Festival o těhotenství, porodu a rodičovství, opět pod záštitou Hlavního města Prahy, jmenovitě Miloše Růžičky, předsedy Výboru pro zdravotnictví a bydlení a tentokrát i „pirátů“ Ivana Bartoše a Olgy Richterové. Středeční debaty nad ústředním tématem se zúčastní například právník Ivo Telec a lékařka Helena Máslová, o úvodní slovní výkop se postará Lejla Abbasová.

Celá tisková zpráva

 

Tisková zpráva Hnutí za aktivní mateřství 9. května 2017: Ne každá žena chce porodit doma – ale většina žen potřebuje svou porodní asistentku!

České zdravotnictví se rádo chlubí svými úspěchy v oblasti porodnictví a neonatologie, zejména jednou z nejnižších úmrtností novorozenců. O čem se ale mluví podstatně méně, je (ne)svoboda matek v porodnicích, množství rutinních, ale často zbytečných invazivních lékařských zákroků a separace dítěte, či nemožnost rodit v porodním domě či doma se zajištěnou péčí, za což leží odpovědnost výhradně na státu. Země, které nabízejí daleko pestřejší systém péče během porodu, přitom mají statistické výsledky srovnatelné, některé dokonce i lepší, například severské státy.

Celá tisková zpráva

 

Tisková zpráva Hnutí za aktivní mateřství 26. května 2016: České rodičky jsou stále aktivnější

Minulý týden proběhl Světový týden respektu k porodu. V České republice se konalo několik desítek akcí, které se prezentovaly na novém rozcestníku www.svetovytydenrespektukporodu.cz. Jednou z největších je už jedenáct let Festival o těhotenství, porodu a rodičovství, pořádáný Hnutím za aktivní mateřství, i tentokrát v pražském Kině Perštýn.

Celá tisková zpráva

 

Tisková zpráva Hnutí za aktivní mateřství 16. května 2016: Kam kráčí české porodnictví? – aneb Klíčem ke změně jste vy, rodiče

Mé tělo, mé dítě, mé rozhodnutí. To je nejen název přednášky Marisy Alcalá, porodní asistentky z Latinské Ameriky se čtyřicetiletou praxí (v úterý od 12 hodin v pražském Kině Perštýn), ale ústředním motivem celého letošního Světového týdne respektu k porodu. Hnutí za aktivní mateřství pořádá při této příležitosti Festival o těhotenství, porodu a rodičovství. Jedna z přednášejících, porodní asistentka, Marie Vnoučková, tuto událost komentuje: „Již jedenáctý ročník festivalu si získává nové a nové stoupence z řad současné generace rodičů. Po tolika letech konání festival neztratil nic na své aktuálnosti, jsem ráda, že má stále větší a větší mediální pozornost a narůstá jeho význam.“  Světový týden respektu k porodu letos nabízí i nový rozcestník akcí po celé České republice www.svetovytydenrespektukporodu.cz.

Celá tisková zpráva

 

Tisková zpráva Hnutí za aktivní mateřství k festivalu Světového týdne respektu k porodu 2013 – 8.5.2013

Česká republika se letos již poosmé připojuje ke Světovému týdnu respektu k porodu. V Praze se ve dnech 20. – 26. května 2013 koná Festival o těhotenství, porodu a rodičovství, pořádaný Hnutím za aktivní mateřství. Festival za účasti českých i zahraničních hostů během několika dní představí sérii přednášek, seminářů a workshopů určených pro těhotné a jejich rodiny, ale i rodiče s malými dětmi. Ústředním tématem letošního ročníku je heslo Nerušit, rodím! V prvních dnech se uskuteční přednášky směřující ke zdravému otěhotnění, následuje program k tematice těhotenství a samotného porodu. Pro velký zájem jsme v letošním roce zařadili i téma vzdělávání dětí – během pátečního programu se představí různé mateřské školky a vzdělávací programy základních škol. Celá tisková zpráva.

 

Tisková zpráva Hnutí za aktivní mateřství k festivalu Světového týdne respektu k porodu 2012 – 20.5.2012

Převratné změny českého porodnictví se blíží!

O porodech a porodnictví se mluví stále častěji. Dlouhá léta jsme slýchali hlavně to, jaké má naše země v této oblasti výborné výsledky a že rozhodně není třeba nic měnit. Právě neochvějnost tohoto tvrzení bere v poslední době za své. Ukazuje se totiž, že mnohé státy, které mají na rozdíl od České republiky rozvinutý, pestrý systém péče, dosahují stejných nebo dokonce lepších statistických výsledků. Tento týden se poprvé setkala pracovní skupina při Ministerstvu zdravotnictví, která by měla napomoci zavést do praxe pozitivní změny. Které to jsou? Především výzkumy velmi pozitivně hodnocená péče porodních asistentek – ministr Heger se již dříve vyjádřil, že by porodní asistentky měly pečovat o ženy nejen při porodu a po něm, ale rovněž v těhotenství. Mohou vést tzv. prenatální poradnu. Celá tisková zpráva.

 

Tisková zpráva České ženské lobby k porodnictví – 26.3.2012

Česká lékařská komora vydala 8. března stanovisko, podle kterého je „Plánovaný porod mimo zdravotnické zařízení je postupem v rozporu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, tedy postupem „non lege artis“. Členka České lékařské komory MUDr. Jana Tomasová Studýnková, PhD. Oponuje: „Stanovisko ČLK je zcela v rozporu se závěry všech mně známých zahraničních vědeckých studií týkajících se srovnání porodu mimo zdravotnické zařízení a porodu ve zdravotnickém zařízení. Je v rozporu i s doporučením Světové zdravotnické organizace vypracovaném v souladu se závěry výše zmíněných zahraničních studií a žádné české studie týkající se této problematiky nejsou dostupné.“ Ve stejný den upozornila Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) a Mezinárodní federace gynekologů a porodníků (FIGO) na kritickou situaci ohledně legislativního rámce práce porodních asistentek v některých evropských zemích. Vyzvala EU k zastavení kriminalizace práce porodních asistentek, která je spojena především s asistencí u porodu mimo zdravotnické zařízení. Celá tisková zpráva

 

Tisková zpráva – 8.3.2012

POROD DOMA JE BEZPEČNÝ/NEBEZPEČNÝ.*
POROD V PORODNICI JE PRO ŽENY NEBEZPEČNÝ/BEZPEČNÝ.*
*Nehodící se šktněte.
Opakovaně se setkáváme s mýtem, že porod doma je nebezpečný. Jaké důkazy jsou předkládány pro toto tvrzení? Podobné informace se objevují zejména ve chvílích, kdy nějaký porod mimo zdravotnické zařízení skončí špatně. Ovšem i v porodnicích končí porody fatálně – každoročně zemře v souvislosti s porodem přes 500 dětí. Většinou jde o děti extrémně nezralé či se špatnou prognózou, ale nezřídka se objevují i zprávy o pochybení zdravotníků. Ještě jsme se ale v této souvislosti nesetkali s tvrzením, že by snad byl pro děti nebezpečný porod v porodnici… Celá tisková zpráva

 

Tiskové prohlášení – 30.11.2011

Ivana Königsmarková má právo na spravedlivý proces! Celé prohlášení

 

Tiskové prohlášení – 3.11. 2011

Reakce na vzkaz lékařů záchranných služeb rodičům

Lékaři záchranných služeb udělali na své valné hromadě zásadní rozhodnutí. Život dítěte je přednější než hrozba soudního postihu, proto prý budou zachraňovat děti i proti vůli rodičů. Reagovali tak na srpnový rozsudek trestající lékaře záchranky, který proti vůli matky odvezl dítě po domácím porodu do nemocnice. Celý dokument

 

Tisková zpráva – 10.5.2011

Rodíme (se), jak potřebujeme?

Zoufalství poučených rodiček: porod je stále nedůstojná a deprimující zkušenost. A pokud ne, dá to velkou práci!

Kvalita českého porodnictví je stále vyzdvihována jak samotnými lékaři a lékařkami, tak odbornými společnostmi. Zdůrazňuje se nízká perinatální úmrtnost i špičkově vybavené velké porodnice. Existuje ale vůbec přímá souvislost mezi kvalitou péče a moderním vybavením? Jsou české porodnice opravdu bezpečné? Celá tisková zpráva

Tisková zpráva – 6.12.2011

 Kostlivci ve skříni českého porodnictví

6. prosince 2010 byla kompetentním orgánům zaslána petice Za zlepšení podmínek v českém porodnictví. Byla sestavena v roce 2008 zástupkyněmi několika organizací, sdružených v Iniciativě Normální porod. Mezi podepsanými najdete mnoho osobností veřejného života . 

Quo vadis české porodnictví? Celá tisková zpráva

 

Tisková zpráva – 15.5.2010

RADOSTI A BOLESTI ČESKÉHO PORODNICTVÍ

Radostné je zjištění, že se postupně mění k lepšímu: přibývá  osvícených porodních asistentek a lékařů/lékařek, i informovanost  rodičů stoupá. Ovšem vnímáme i bolestné poznání: že změny přicházejí  příliš pomalu. Smutných porodních příběhů je tedy stále dost – bez  ohledu na to, že aktéři, tedy ženy a jejich děti, porod dnes většinou  přežijí. Celá tisková zpráva